Ervaringsverhaal van
Stravers Kranen Veghel

Goede portofoons brengen torenkraanbouwers weer veilig thuis

Hoewel levertijden vanaf fabriek de laatste tijd zijn toegenomen, gaat OTOS LMR Systems tot het gaatje om ons toch te kunnen helpen.”

De wereld van de torenkraan is meeslepend door zijn dynamiek, omvang en veiligheidsbewustzijn. Wanneer een torenkraan vanuit Stravers bedrijfslocatie in Veghel de poort uitrijdt op soms wel tien semi diepladers, lijkt het alsof je midden in een hulpactie beland bent. De ene truck na de andere komt voorbij, kracht en doelbewustheid uitstralend. Bouwbedrijven huren de kranen bij Stravers. Samen kijken zij welke kraan het beste past bij dit specifieke bouwproject, wat moeten de hoogte en de reikwijdte worden van de kraan, wat is de ondergrond waar hij komt te staan en nog meer praktische en veiligheidsvragen. Soms al een jaar van tevoren. Vaak wordt de keuze van de toe te passen kraan al gemaakt bij de aanbestedingsprocedure.

Tijd voor montage

Dan uiteindelijk komt de karavaan uit Veghel op de bouwlocatie aan. Tijd voor montage. “Dit is het moment dat de portofoons voor ons belangrijk worden. Zeker wanneer we segment per segment de hoogte in gaan. En al helemaal wanneer we de horizontale giek gaan monteren. Onze mensen klimmen steeds hoger in de toren en overleggen voortdurend met elkaar en met de machinist van de mobiele kraan over de precieze plaatsing van weer een groot en zwaar segment. De naadloze samenwerking tussen deze ‘trapezeartiesten’ kan alleen veilig en goed met portofoons die het gewoon doen.”

Kenwood NX1300

Marcel Coenen, OTOS LMR Systems, vertelt over de gekozen portofoons: “ De mensen van Stravers gebruiken voor de eenvoudigere klussen de machtigingsvrije Kenwood Tk3701. Waar de veiligheid dat vereist, gebruikt Stravers de professionelere Kenwood NX1300. Die is bedrijfszekerder en heeft geen last van de overvolle bandbreedte van bijvoorbeeld de PMR446. Zo voorkom je dat cruciale berichten niet aankomen en bescherm je de veiligheid van de kraanbouwers zelf, van de mensen van de bouwplaats en van voorbijgangers.”

Spraakverwarring voorkomen

Net zoals de bouw van een appartementencomplex ondenkbaar is zonder torenkraan, zo is de opbouw van een torenkraan ondenkbaar zonder portofoon. Op bouwlocaties waar twee kranen neergezet worden, maken de teams gebruik van verschillende, strikt gescheiden kanalen, soms zelfs aparte portofoons. Dat voorkomt spraakverwarring en verkleint de kans op ongelukken of schade. Maurice vertelt dat het opbouwen met een ervaren team in een dag te doen is. Voor dat de kraan in gebruik genomen mag worden, moet hij wel eerst een veiligheidskeuring doorstaan. Een onafhankelijke keuringsinstantie controleert met checklists of de kraan volgens de regels opgebouwd en veilig kan functioneren. Ook hier speelt de portofoon een grote rol in de communicatie.

Jaarlijkse controles

Daarnaast zijn er jaarlijkse controles waarin niet de montage, maar vooral de staat van onderhoud en veiligheid centraal staan. Die vinden plaats op de bouwplaats en soms op de werf in Veghel. Veiligheid is voor Stravers een onverbiddelijke kwaliteitseis. Daarom heeft het bedrijf de VCA Petrochemie en ISO 9001 certificaties die dat bewijzen. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en Petrochemie en is de hoogst haalbare VGM gradatie. ISO 9001 is een breed gehanteerde norm op het gebied van kwaliteitsmanagementsysteem. “Als je weet dat 70 procent van de kranen 45 tot 50 weken op een project staan, krijg je een indruk over het aantal opbouw- en afbreekmomenten per jaar. En elke keer is de portofoon voor ons onmisbaar.“ Dat blijkt ook uit de interesse van de bouwteams ter plekke. Zij zien hoe Stravers welke portofoon inzet en de performance van de porto’s maakt hen nieuwsgierig. Het komt regelmatig voor dat de bouwteams aan Stravers vragen welke portofoons zij gebruiken en dat zij die dan via Stravers inkopen. “Wij betrekken ze dan van OTOS LMR Systems, onze eigen leverancier. Hugo Peppelenbosch en Marcel Coenen weten immers exact welk portofoonsysteem bij ons werk past. Makkelijk bedienbaar, betrouwbaar, weersbestendig en met de nodige accessoires als oortjes en draagtassen.”

Sport

Maurice leerde hen kennen in de sportieve sfeer. Hij trainde op de mountainbike bij de Osse Motor Club. OTOS sponsort de jaarlijkse motorcross door een compleet portofoonsysteem aan de organisatie uit te lenen. Daar ontmoette hij hen en zo ging een aantal jaar geleden het balletje rollen. “We zaten en zitten nog steeds trouwens, op dezelfde golflengte. De samenwerking is plezierig en deskundig. Ik woon toevallig vlakbij Hugo en kan binnen vallen wanneer ik wil. Als er eens iets is met een apparaat, dan lossen zij het op, ook op locatie. Dat komt regelmatig voor omdat de porto’s veel te lijden hebben op het werk. We hebben er op jaarbasis, inclusief doorverkoop, tientallen per jaar nodig. Hoewel de levertijden vanaf de fabriek de laatste twee jaar zijn toegenomen, gaan ze bij OTOS LMR Systems tot het gaatje om ons toch te kunnen helpen.“

Kies voor een partnerschap met Otos

Kies voor communicatie waar u op kunt vertrouwen.